Athmayedee - Rukshan Madhusanka (Serious Band)    
Duka Pawasanna - Poorna Sachintha Feat. Kapilan KugavelObawa Nodaka Inna - Saman Indika